Informacija

VŠĮ „SPORTO KLUBAS KAYAK GYM” ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija vykdo Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamą projektą “Skatinimas fizinio aktyvumo ir fizinio aktyvumo plėtra įvairiais irklavimo būdais (baidarėmis, irklentėmis).

Projekto tikslas: skatinti visuomenės fizinį aktyvumą, ugdyti optimalaus fizinio aktyvumo įpročius, gerinti fizinę – funkcinė būklę irklavimo sporto pratybomis ir varžybomis.

Prisidės įgyvendinat Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. Nr. XI-1296 nutarimu patvirtintą, 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategiją. Padidinti sportuojančių ir besimankštinančių gyventojų dalį Lietuvos visuomenėje. Seniūnijų, kuriose reguliariai organizuojamos bendruomenės fizinio aktyvumo pratybos ir sporto varžybos. Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė. Siekti, kad Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas atitiktų Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) rekomendacijas ir 2020 m. siektina reikšmė – pusė valandos fizinio aktyvumo kiekvieną dieną.

Projektas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 69 redakcija) “2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano” Tikslo – didinti sportuojančių Lietuvos Respublikos gyventojų skaičių, Uždavinio – didinti visuomenės suvokimą, kad fizinis aktyvumas ir sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė, Priemonės – vykdyti socialinės atsakomybės projektus, skatinančius Lietuvos Respublikos gyventojų fizinį aktyvumą ir sportavimą, dalis.

Sportavimo įgūdžiai turi įtakos gyvenimo kokybei ne tik dėl geresnės sveikatos, bet ir dėl sporto poveikio bendruomenės solidarumui, jaunimo socializacijai, taigi visuomenės sanglaudai. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, Lietuvoje pradėtos įgyvendinti socializacijos per sportą programos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 713 Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta patvirtinti naują Vaikų ir jaunimo socializacijos programą), o neįgaliųjų sporto plėtra, nors ir menkai remiama, jau ir Lietuvoje tampa visuomenės gyvenimo norma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *