VŠĮ “SPORTO KLUBAS KAYAK GYM”

VšĮ “SPORTO KLUBAS KAYAK GYM” (toliau tekste – “įstaiga”) – tai pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis rebotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.